Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Başta Temel Bilimler olmak üzere, kendine güvenen, çok yönlü bilimsel düşünce ile donanmış, bireysel ve ülke adına çalışma, üretme gayretine sahip bilim insanı yetiştirmek, Bilimin ışığı ve milli düşünce ile araştırma ve geliştirmeler yaparak, Türkiye ve insanlığa hizmet etmektir.

Vizyonumuz;

Özgür ve özgün ve öncü ama milli bir felsefe benimsemiş öğrenci ve akademik kadro ile tüm üniversite katılımcı kurum ve tüzel kişiliklerin gereksinimlerine karşılık veren, Bilimsel yöntem ve metotlar ile çalışmayı amaç edinmekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Temel Bilimlerin önemi nedir?

  • Gelişmede dışa bağımlılığın azaltılması; • Yüksek teknolojiye dayalı üretim ile refah düzeyini arttırılması ancak ve ancak Temel Bilimler alanlarında atılacak adım ve yatırımlarla mümkündür. • Ekonomik kalkınmanın yaklaşık %75’i temel bilimlerin ve yeni teknolojilerin üretimine bağlıdır. • Bir ülkenin gelişmişliği; Temel Bilim Araştırmalarının sayısı, niteliği ve verilen önemle yakından ilgilidir.

 • Temel Bilimler neden seçilmiyor?

  Ülkemizde temel bilimlerdeki öğrenci sayısı diğer bölümlere göre azdır. Bu durumun temel nedenleri arasında, temel bilimlere yönelik farkındalık eksikliği, iş bulma ve gelir beklentilerinin düşük olması ve okurken zorlanma endişesi yer almaktadır. Ancak, temel bilimler alanında yapılan araştırmaların önemi ve gelecekteki potansiyeli göz önüne alındığında, bu alanda eğitim alan kişilerin uzmanlık düzeyinde iş imkanları bulabildiği ve kariyer yapabileceği de dikkate alınmalıdır.

 • Neden kamu üniversite sanayi iş birliği?

  • Sanayileşmiş ve Küresel pazara hitap eden ürünler üreten ülkelere baktığımızda; Kamu-Sanayi ile Üniversite iş birliğini güçlendirmiş ve önemli kazanımlar elde etmişledir. • ABD’nin bugün geldiği zirvenin nedeni; Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin önemini, çok eskilerde keşfetmiş olmasıdır.

 • Kamu- Üniversite - Sanayi işbirliği arama toplantılarının sonuçları nelerdir?

  • 26 Bölgede yapılan KÜSİ toplantılarına 12 Bin kişi katılmış olup, 22 bölgede yapılan anketlere 1.681 kişi katılmıştır. • Toplantıları sonuçları doğrultusunda Kamu & Sanayi & Üniversite İş birliği raporu yayınlanmış ve GFZT analizi yapılarak strateji belgesi ve yol haritası belirlenmiştir. • ZAYIFYÖNLERDE; • Ülkenin bazı bölümlerinde yeterli sayı ve ölçekte sanayi kuruluşunun bulunmaması, (Tuzla ise sanayicinin çok olduğu ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir ilçe olması) • Kurumsal ortak bir çatı, dolayısıyla sürdürülebilir bir diyalog sistematiğinin oluşturulamaması, (Kamu olarak hem sanayiciyi hem akademisyeni ortak bir noktada buluşturmada aracı roldeyiz.)

 • Neden İstanbul, Tuzla?

  Tuzla, "Eğitim Kenti Tuzla" vizyonunu taçlandıran 6 üniversite ve markalaşmış özel eğitim kurumlarıyla önemli bir eğitim merkezidir. Ayrıca İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinin 5'i burada bulunurken, komşu ilçelerdeki 14 Organize Sanayi Bölgesini de hesaba kattığımızda toplamda 19 OSB'ye ev sahipliği yapmaktadır. Tersanelerle birlikte ARÇELİK, ASSAN gibi dünya çapında üretim yapan firmaların da bulunduğu Tuzla, hem sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni ürünlerin geliştirilmesine uygun bir zemin sunmakta hem de bilimsel çözüm odaklı çalışmalara imkan tanımaktadır. Bu sayede kamu, sanayi ve üniversite arasında güçlü bir işbirliği sağlanmaktadır.