Hedeflerimiz

Ülke çapında ilgili konularda çalışan kendini kanıtlamış ve öz güveni olan akademisyenler, kendini bilme adamış, milli duygulara sahip, din, dil, ırk, mezhep ve meşrep ayrım yapmadan insanlık adına fedakarlıktan kaçınmayan kadrolarla çalışarak Ülke ve insanlığa adanmış, analitik düşünce ve her şeyi sorgulayarak yeni hedefler belirleyen, temel bilimler öncülüğünde, mühendislik ve toplum bilimlerinde örnek bir akademik yapı oluşturmak, bu anlayış ve kadro ile sürekli üretken bir kurum olmak.

Tüm kadrolarını liyakat ve bilgi temelinde oluşturmak. Her bir lisans ve lisans üstü programlarla, araştırmaların yapılması ve yenilikçi buluş yanında bağımlılığı azaltacak çalışma ve ürünler elde edilmesi ile makale ve patent çalışmaları yapılmasını sağlamak Akademisyenlerin, yüksek lisans ve doktora yapan kadroların, sürekli AR-GE ve deneysel çalışmalarda bulunması ve lisans öğrencilerinin de bu süreçte yer almalarını sağlayacak, yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak

Sıkça Sorulan Sorular

 • Temel Bilimlerin önemi nedir?

  Dışa bağımlılığın azaltılması ve refah düzeyinin arttırılması, yalnızca temel bilimler alanında atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla mümkündür. Temel bilimlerin ve yeni teknolojilerin üretimi, ekonomik kalkınmanın yaklaşık %75'ini oluşturur. Bir ülkenin gelişmişliği ise temel bilim araştırmalarının sayısı, niteliği ve verilen önemle doğrudan ilişkilidir. Temel bilimlere yapılan yatırımlar, ülkeleri ileriye taşımanın anahtarıdır.

 • Neden kamu üniversite sanayi iş birliği?

  Sanayileşmiş ve küresel pazarlara hitap eden ürünler üreten ülkelerde, kamu, sanayi ve üniversitelerin iş birliği sayesinde önemli başarılar elde edilmektedir. ABD'nin bugünkü zirvesine gelmesinin nedeni ise kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini çok önceden keşfetmiş olmasıdır. Bu iş birlikleri sayesinde ABD, bugünkü başarısına ulaşmıştır.

 • Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfının kuruluş amacı nedir?

  Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı'nın amacı, bilimin ışığı altında milli düşünceyle hareket ederek Türkiye ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinmiştir. Vakıf, öncelikle temel bilimler alanında güvene dayalı, çok yönlü ve donanımlı bilimsel düşünceye sahip bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede bireysel ve ülke çapında çalışma ve üretme gayretine sahip bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 • Temel Bilimler Üniversitesi için neden Tuzla seçilmiştir?

  Tuzla, "Eğitim Kenti Tuzla" vizyonunu taçlandıran 6 üniversite ve markalaşmış özel eğitim kurumlarıyla önemli bir eğitim merkezidir. Ayrıca İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinin 5'i burada bulunurken, komşu ilçelerdeki 14 Organize Sanayi Bölgesini de hesaba kattığımızda toplamda 19 OSB'ye ev sahipliği yapmaktadır. Tersanelerle birlikte dünya çapında üretim yapan firmaların da bulunduğu Tuzla, hem sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni ürünlerin geliştirilmesine uygun bir zemin sunmakta hem de bilimsel çözüm odaklı çalışmalara imkan tanımaktadır. Bu sayede kamu, sanayi ve üniversite arasında güçlü bir işbirliği sağlanmaktadır.

 • Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı nasıl bir yapıya sahip olacak?

  Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, organize sanayi bölgesi başkanları, iş insanları, savunma sanayi derneği üyeleri, akademisyenler ve bilim adamlarının eşit söz ve oy hakkına sahip olduğu demokratik bir yapıya sahip olacaktır. Bu yapı tamamen kamu yararını gözetmeyi amaçlayarak bilimsel çalışmaları destekleyecek ve geliştirecektir.

 • Temel Bilimler Üniversitesi ücretli mi olacak?

  Kesinlikle hayır. Temel Bilimler Üniversitesi tamamen burslu bir üniversite olacak ve aynı zamanda Sanayi & Üniversite İşbirliği ile Türkiye'de örnek bir model sunmayı hedeflemektedir. Vakfımız bu proje için çalışmalara başlamış ve ülkemizde bir ilk olacak olan Uygulamalı Temel Bilimler Üniversitesi'ni kurma kararı almıştır.