Hakkımızda

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı

Biz Kimiz?

Bilimin ışığı ve milli düşünce ile araştırma ve geliştirmeler yaparak Türkiye ve insanlığa hizmet felsefesiyle kurulmuş ve başta temel bilimler olmak üzere, kendine güvenen, çok yönlü bilimsel düşünce ile donanmış, bireysel ve ülke adına çalışma, üretme gayretine sahip bilim insanı yetiştirmektir.
Daha fazla detay
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2014-2015 Küresel Rekabetçilik Raprou’nda AR – GE boyutu içerisinde kullanılan göstergelerden biri de Üniversite Sanayi İşbirliği’dir. Bu bağlamda 144 ülke arasından ilk beş ülke sırasıyla; Finlandiya, ABD, İsviçre, İngiltere ve Singapur’dur. Söz konusu ülkelerin rekabet edebilirlik sırlamasına bakıldığında ise; Finlandiya’nın (5), ABD’nin (3) ve İsviçre’nin ilk beş içerisinde yer aldığı görülmektedir. Bu sonuçlar, küresel rekabet edebilirlik ile Üniversite Sanayi İşbirliği arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Mevcut raporda Türkiye’nin durumuna bakıldığında ise Üniversite Sanayi İşbirliği göstergesi sıralamasında 61. Ve rekabet edebilirlik göstergesinde ise 45. Sırada bulunduğu görülmektedir.
Vakfımızın yönetim şekli
Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, organize sanayi bölgesi başkanları, iş insanları, savunma sanayi derneği üyeleri, akademisyenler ve bilim adamlarının eşit söz ve oy hakkına sahip olduğu demokratik bir yapıya sahip olacaktır. Bu yapı tamamen kamu yararını gözetmeyi amaçlayarak bilimsel çalışmaları destekleyecek ve geliştirecektir.
Sloganımız
Global düşünüp, yerel uygulamalıyız...
Dr. Şadi Yazıcı
Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Genel Mesajım
30+
İş deneyimi
Hizmetlerimiz

TTBAV

İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış; Kendi teknolojisini üreten, kullanan, markalaştıran ve pazara sunan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye; Vizyonuna hizmet edecek gençlerin ar-ge çalışmalarına kaynağı olan temel bilimler odaklı olarak yetiştirilmesine büyük önem vermektedir.
Başkanın Mesajı
Başkanın Mesajı
Başkanın Mesajı
Ülkemiz sanayileşmekte olan ve teknoloji satın..
Bilim Kurulu
Bilim Kurulu
Bilim Kurulu
Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Bilim Kurulu ...
Denetim Kurulu
Denetim Kurulu
Denetim Kurulu
Denetim Kurulu
Görüş ve Öneri Sunan Akademisyenler
Görüş ve Öneri Sunan Akademisyenler
Görüş ve Öneri Sunan Akademisyenler
Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, ortak akılla gelecek Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, "Temel Bilimler Yönelimli, Üniversite Planlama ve Tasarım Süreci / Ortak Akıl Gelecek Tasarımı" Konferansı düzenledi. Konferansa çok sayıda bilim insanı katıldı.
Yönetim Kurulu

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı

Dr. Şadi YAZICI

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Erkan Yavuz ATAGÜN

TUZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı