S.S.S

 • Temel Bilimlerin önemi nedir?

  Dışa bağımlılığın azaltılması ve refah düzeyinin arttırılması, yalnızca temel bilimler alanında atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla mümkündür. Temel bilimlerin ve yeni teknolojilerin üretimi, ekonomik kalkınmanın yaklaşık %75'ini oluşturur. Bir ülkenin gelişmişliği ise temel bilim araştırmalarının sayısı, niteliği ve verilen önemle doğrudan ilişkilidir. Temel bilimlere yapılan yatırımlar, ülkeleri ileriye taşımanın anahtarıdır.

 • Neden kamu üniversite sanayi iş birliği?

  Sanayileşmiş ve küresel pazarlara hitap eden ürünler üreten ülkelerde, kamu, sanayi ve üniversitelerin iş birliği sayesinde önemli başarılar elde edilmektedir. ABD'nin bugünkü zirvesine gelmesinin nedeni ise kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini çok önceden keşfetmiş olmasıdır. Bu iş birlikleri sayesinde ABD, bugünkü başarısına ulaşmıştır.

 • Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfının neden kuruldu ve amacı nedir?

  Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı'nın amacı, bilimin ışığı altında milli düşünceyle hareket ederek Türkiye ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edinmiştir. Vakıf, öncelikle temel bilimler alanında güvene dayalı, çok yönlü ve donanımlı bilimsel düşünceye sahip bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede bireysel ve ülke çapında çalışma ve üretme gayretine sahip bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 • TEBA Eğitim İnşaat Anonim Şirketi’nin amacı nedir?

  TEBA Eğitim İnşaat Anonim Şirketi'nin amacı,Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfına gelir getirmek amacayla Tuzla Aydınlı bölgesinde bulunan 4406-440 ve 4401 parsellerde toplamda 615 bağımsız bölümden oluşan dükkan, ofis, iş merkezi inşa etmektir.

 • Ülkemizde Temel Bilimler neden tercih edilmiyor?

  Ülkemizde temel bilimlerdeki öğrenci sayısı diğer bölümlere göre azdır. Bu durumun temel nedenleri arasında, temel bilimlere yönelik farkındalık eksikliği, iş bulma ve gelir beklentilerinin düşük olması ve okurken zorlanma endişesi yer almaktadır. Ancak, temel bilimler alanında yapılan araştırmaların önemi ve gelecekteki potansiyeli göz önüne alındığında, bu alanda eğitim alan kişilerin uzmanlık düzeyinde iş imkanları bulabildiği ve kariyer yapabileceği de dikkate alınmalıdır.

 • Temel Bilimler Üniversitesi için neden Tuzla seçilmiştir?

  Tuzla, "Eğitim Kenti Tuzla" vizyonunu taçlandıran 6 üniversite ve markalaşmış özel eğitim kurumlarıyla önemli bir eğitim merkezidir. Ayrıca İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinin 5'i burada bulunurken, komşu ilçelerdeki 14 Organize Sanayi Bölgesini de hesaba kattığımızda toplamda 19 OSB'ye ev sahipliği yapmaktadır. Tersanelerle birlikte dünya çapında üretim yapan firmaların da bulunduğu Tuzla, hem sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni ürünlerin geliştirilmesine uygun bir zemin sunmakta hem de bilimsel çözüm odaklı çalışmalara imkan tanımaktadır. Bu sayede kamu, sanayi ve üniversite arasında güçlü bir işbirliği sağlanmaktadır.

 • Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı nasıl bir yapıya sahip olacak?

  Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, organize sanayi bölgesi başkanları, iş insanları, savunma sanayi derneği üyeleri, akademisyenler ve bilim adamlarının eşit söz ve oy hakkına sahip olduğu demokratik bir yapıya sahip olacaktır. Bu yapı tamamen kamu yararını gözetmeyi amaçlayarak bilimsel çalışmaları destekleyecek ve geliştirecektir.  

 • Temel Bilimler Vakfı özellikle hangi konuları hedeflemektedir?

  Temel Bilimler Araştırma Vakfı, inovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış olan Türkiye'nin rekabet gücünü ve refah seviyesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda vakıf, gençlerin temel bilimlere odaklanarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına kaynak sağlamasına büyük önem vermektedir. Vakıf, özellikle temel bilimler alanında yetişmiş gençleri destekleyerek Türkiye'nin kendi teknolojisini üreten, kullanabilen, markalaşan ve pazara sunan bir ülke olmasını amaçlamaktadır.

 • Temel Bilimler Üniversitesi burslu mu olacak?

  Evet, Temel Bilimler Üniversitesi tamamen burslu bir üniversite olacak ve aynı zamanda Sanayi & Üniversite İşbirliği ile Türkiye'de örnek bir model sunmayı hedeflemektedir. Vakfımız bu proje için çalışmalara başlamış ve ülkemizde bir ilk olacak olan Uygulamalı Temel Bilimler Üniversitesi'ni kurma kararı almıştır.

 • Üniversite’nin kurulum aşamasında ne gibi araştırmalar yaptınız?

  Üniversite kurulum aşamasında, oluşturacağımız yeni üniversitenin modeli, sistemi, stratejileri, hedefleri, süreçleri, programları, çıktıları, akademisyenleri ve öğrencilerini tanımlamak amacıyla 22 üniversite ve 4 kurumdan toplam 52 akademisyenin katılımıyla "Ortak Akıl Gelecek Tasarımı Arama Konferansı" düzenledik. Bu konferansta yapılan araştırmalarla yeni üniversitenin temel yapısını belirleme yolunda sağlam adımlar attık.