Başkanın Mesajı

Ülkemiz sanayileşmekte olan ve teknoloji satın alan 111 ülke arasında 78. sırada yer almaktadır. Yetişmiş insan gücü ve nitelikli eleman oranı, dünya oranının altında seyretmektedir. Kişi başına düşen 25 bin dolar milli gelir hedefini gerçekleştirmenin ve tutarlı bir şekilde sürdürmenin yolu, ekonomik kalkınmanın yüzde 75’ini oluşturan temel bilimler ve yeni teknolojilerin üretimiyle doğru orantılıdır.

 

Gelişmiş ülkelerin rekabet gücünü arttıran, onları dünya çapında lider konumunda tutan gerçeğin temel bilimlere ve yeni teknoloji üretimlerine verilen önemin bir sonucu olduğu aşikardır. Gelişmiş ülkeleri dünyanın ekonomik ve siyasal yönlendiricisi konumuna getiren bu farkı kapatabilmenin yolu nitelikli insan yetiştirilmesi, temel bilim araştırmalarına önem ve destek verilmesinden geçmektedir. 

 

Ülkemizin zeki ve gelecek vaat eden gençlerinin yetişmiş insan gücüne dönüştürülmesi ve onların dünyaya patentli üretim sağlamasını hazırlayan altyapıyı eğitim temeliyle kurmak durumundayız.

 

Bu bilinçle kurduğumuz Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı çatısı altında Türkiye Temel Bilimler Üniversitesi ile dışa bağımlılığı azaltan, yenilikçi buluşlar ile sanayileşmiş ve küresel pazara hitap eden ürünler üreten organizasyonun eğitim ayağını oluşturmayı hedefliyoruz.  Sevgi, saygı ve muhabbetlerimle… 

  

Dr. Şadi YAZICI

Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Başkanı 

 

Sıkça Sorulan Sorular

 • Temel Bilimlerin önemi nedir?

  • Gelişmede dışa bağımlılığın azaltılması; • Yüksek teknolojiye dayalı üretim ile refah düzeyini arttırılması ancak ve ancak Temel Bilimler alanlarında atılacak adım ve yatırımlarla mümkündür. • Ekonomik kalkınmanın yaklaşık %75’i temel bilimlerin ve yeni teknolojilerin üretimine bağlıdır. • Bir ülkenin gelişmişliği; Temel Bilim Araştırmalarının sayısı, niteliği ve verilen önemle yakından ilgilidir.

 • Temel Bilimler neden tercih edilmiyor?

  Ülkemizde temel bilimlerdeki öğrenci sayısı diğer bölümlere göre azdır. Bu durumun temel nedenleri arasında, temel bilimlere yönelik farkındalık eksikliği, iş bulma ve gelir beklentilerinin düşük olması ve okurken zorlanma endişesi yer almaktadır. Ancak, temel bilimler alanında yapılan araştırmaların önemi ve gelecekteki potansiyeli göz önüne alındığında, bu alanda eğitim alan kişilerin uzmanlık düzeyinde iş imkanları bulabildiği ve kariyer yapabileceği de dikkate alınmalıdır.

 • Neden kamu üniversite sanayi iş birliği?

  • Sanayileşmiş ve Küresel pazara hitap eden ürünler üreten ülkelere baktığımızda; Kamu-Sanayi ile Üniversite iş birliğini güçlendirmiş ve önemli kazanımlar elde etmişledir. • ABD’nin bugün geldiği zirvenin nedeni; Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin önemini, çok eskilerde keşfetmiş olmasıdır.

 • Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği arama toplantılarının sonuçları nelerdir?

  • Türkiye'de yapılan KÜSİ toplantılarına 12 bin kişi katılmış ve 22 bölgede gerçekleştirilen anketlere 1.681 kişi yanıt vermiştir. Bu toplantılar ve anketler sonucunda Kamu-Sanayi-Üniversite İş birliği raporu yayınlanmış, GFZT analizi yapılarak strateji belgesi ve yol haritası oluşturulmuştur.

  • Bu araştırma sonucu ülkenin bazı bölgelerinde yeterli ölçekte sanayi kuruluşunun bulunmaması gibi bazı zayıf noktalar tespit edilmiştir.

  • Tuzla ise sanayicinin fazla olduğu, ülke ekonomisine büyük katkısı olan bir ilçedir. Ayrıca kurumsal ortak bir çatının oluşturulamamasından dolayı sürdürülebilir bir diyalog sistematiği sağlanamamaktadır. Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı, sanayiciyi ve akademisyeni ortak bir platformda buluşturma konusunda aracılık yapmaktadır.

 • Neden Tuzla?

  Tuzla, "Eğitim Kenti Tuzla" vizyonunu taçlandıran 6 üniversite ve markalaşmış özel eğitim kurumlarıyla önemli bir eğitim merkezidir. Ayrıca İstanbul'un 8 organize sanayi bölgesinin 5'i burada bulunurken, komşu ilçelerdeki 14 Organize Sanayi Bölgesini de hesaba kattığımızda toplamda 19 OSB'ye ev sahipliği yapmaktadır. Tersanelerle birlikte ARÇELİK, ASSAN gibi dünya çapında üretim yapan firmaların da bulunduğu Tuzla, hem sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni ürünlerin geliştirilmesine uygun bir zemin sunmakta hem de bilimsel çözüm odaklı çalışmalara imkan tanımaktadır. Bu sayede kamu, sanayi ve üniversite arasında güçlü bir işbirliği sağlanmaktadır.